Example 15. Kholopov’s analysis of Nicolaĭ Roslavets’s song “Ty ne ushla” (Kholopov 1981, 109–13)