Example 7. Herrmann, Citizen Kane (1941), breakfast montage theme